Otázka:

Je správny výraz spodná hrana stropu alebo dolná hrana stropu?

Heslá:

spodný, dolný, hrana stropu

Odpoveď:

 Z Vášho e-mailu nie je jasné, či sa spytujete na správnosť výrazu spodná/dolná hrana stropu ako takého, alebo či Vám ide len o významy adjektív spodný dolný a ich spájateľnosť so substantívom hrana. Takisto nám chýba informácia, čo chcete daným spojením pomenovať.

 Podstatným menom hrana sa nazýva miesto styku dvoch plôch predmetu vytvárajúcich ostrý okraj, napr. hrana stola, hrana kocky aj hrana lyží, rezná hrana noža. V súvislosti so stropom možno o hrane hovoriť pri stropných moduloch – doskách alebo prefabrikovaných paneloch, ktoré sa používajú na stavbu stropu. Spojenie spodná hrana stropu sme našli napríklad na internetovej stránke strop-vector.eu vo vete Spodná hrana stropu VECTOR je hladká a nevyžaduje omietku. Ako opozitum prídavného mena horný v spojení horná hrana možno použiť adjektíva dolný aj spodný, ktoré sú v danom význame synonymá.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spodný