Otázka:

Zavádzame nový učebný odbor pre odborníkov na úpravu pánskej brady, ktorí sa po anglicky volajú barber. Prevzalo sa toto slovo do slovenčiny alebo máme vhodnejšie pomenovanie?

Heslá:

barber, barbier, holič, (pánsky) kaderník

Odpoveď:

 

Osobné podstatné meno barbier sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí v slovenčine ako zastaraný (porov. slovniky.juls.savba.sk). V súčasnosti sa odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník. V prípade potreby pomenovať nový učebný odbor zameraný na úpravu brady možno slovo barbier revitalizovať, tak ako sa v minulosti vrátili do súčasnej slovnej zásoby napríklad výrazy župa či župan. Nemožno teda namietať proti tomu, aby sa nový učebný odbor zameraný na úpravu brady nazýval barbier. Ženu vykonávajúcu povolanie barbiera možno nazvať barbierka a prídavné meno má podobu barbiersky, napr. barbiersky kurz, barbiersky salón.

 

Anglické slovo barber na pomenovanie nového učebného odboru neodporúčame použiť.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu barber