Otázka:

V slove burizon je krátke o alebo dlhé ó? Na internete som našla obe podoby.

Heslá:

burizón

Odpoveď:

 

Podstatné meno burizón má v slovenčine takúto grafickú podobu s dlhým ó. V prípade podobných nejasností Vám odporúčame overovať si pravopis slov v relevantných príručkách spisovnej slovenčiny, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Nájdete tam aj slovo burizón.

 


Otázka z 21. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu burizón