Otázka:

Ktorá podoba zodpovedá spisovnej slovenčine: Youtuber, YouTuber alebo youtuber?

Heslá:

youtuber

Odpoveď:

Pomenovanie osoby youtuber Vám odporúčame používať v takejto grafickej podobe, ktorá zodpovedá slovenskému pravopisu. Ženská podoba je youtuberka a prídavné meno youtuberský. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v jazykovednom časopise Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 2 v príspevku S. Mislovičovej Slovo youtuber v slovnej zásobe slovenčiny. Časopis je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2017/2/ks2-2017.pdf.


Otázka z 21. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu youtuber