Otázka:

O aký tvar slovesa ide v spojení bola by chcela venovať deťom?

Heslá:

chcieť, bola by chcela

Odpoveď:

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, je použitý tvar podmieňovacieho spôsobu minulého času slovesa chcieť – bola by chcela – v spojení bola by chcela venovať deťom.


Otázka z 09. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu chcieť