Otázka:

Na obale výrobku chceme uviesť upozornenie, že je štipľavý. Je vhodné napísať Výrobok je pálivý?

Heslá:

štipľavý/pálivý výrobok

Odpoveď:

 V slovenčine je prídavné meno pálivý (v ženskom rode pálivá) spisovným, ale zriedkavejšie používaným synonymom výrazov pálčivý, páliaci, horúci. Používa sa v spojeniach ako pálivé slnko, pálivá medúza, pálivý pocit v žalúdku, pálivá (horúca) polievka. V súvislosti s pomenovaním jedla štipľavej chuti sa v slovenčine väčšinou používajú adjektíva štipľavý, ostrý, pikantný, (výrazne) korenený. Takisto na pomenovanie papriky štipľavej chuti sa v potravinárskej terminológii odporúča uprednostňovať pomenovanie štipľavá paprika. V upozornení na štipľavú chuť výrobku Vám odporúčame použiť vetu Výrobok je štipľavý (resp. korenený, ostrej chuti, pikantný).

 

 

 


Otázka z 21. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štipľavý/pálivý výrobok