Otázka:

Akú predložku mám použiť v spojeniach "štúdium v/na strednej škole" a "postup prijímania žiakov do špeciálnej triedy v/na základnej škole"?

Heslá:

v/na základnej škole, v/na strednej škole

Odpoveď:

 

V niektorých spojeniach, v ktorých sa nevyjadruje čisto miestny význam (v budove), ale pristupuje k nemu aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam, sa ustálene používa predložka na, napr. pracovať na  ministerstve, na súde, na prokuratúre, na úrade, na policajnom riaditeľstve, študovať/vyučovať na gymnáziu, na základnej škole, na strednej škole, na univerzite, na vysokej škole, na lýceu. Počet názvov orgánov a inštitúcií, pri ktorých sa ustálilo používanie predložky na, je však obmedzený. S ostatnými názvami sa v miestnom význame používa predložka v bez ohľadu na inštitucionálny význam.

 

            Ako sme uviedli, v súvislosti s vyučovaním, štúdiom a pedagogickou činnosťou na základnej škole, strednej škole, odbornej škole, gymnáziu, lýceu, vysokej škole a univerzite sa ustálene používa predložka na, t. j.  štúdium na strednej škole a postup prijímania žiakov do špeciálnej triedy na základnej škole. 

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v/na základnej škole