Otázka:

Vypĺňam dotazník s predtlačeným textom "narodený v". Keďže bývam na Myjave, mám predložku v prepísať na predložku na?

Heslá:

na Orave, na Kysuciach, na Záhorí, na Spiši, ale v Turci, v Gemeri, v Honte, v Novohrade, narodený na/v Myjave, na/vo Vrútkach

Odpoveď:

 

Používanie predložiek na s geografickými názvami súvisí so vzťahom nižšie položený – vyššie položený, a to nielen vo vertikálnom zmysle (čo sa týka nadmorskej výšky), ale aj z hľadiska svetových strán na mape (juh = nižšie, sever = vyššie), napríklad na Orave, na Kysuciach, na Záhorí, na Spiši, ale v Turci (ktorý sa chápe ako uzavretá kotlina), v Gemeri, v Honte, v Novohrade.

 

Pri názvoch obcí sa v miestnom význame používa väčšinou predložka v, napr. v Bratislave, v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, v Štrbe. Iba v zriedkavých prípadoch sa s prihliadnutím na miestny úzus používa aj predložka na, napr. na Myjave, na Vrútkach.  

 

V súvislosti s obcou Myjava považujeme za spisovné obe predložkové podoby – v Myjave na Myjave – a aj do dokladov možno napísať narodený v Myjave aj narodený na Myjave. Ak sa však text predtlače končí predložkou v, t. j. narodený v, odporúčame Vám vpisovať iba tvar Myjave (neprepisovať predložku v na predložku na).

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu na Orave