Otázka:

Ako mám preložiť anglický názov nemocnice St. Michael´s Hospital? Mám to písať ako Nemocnica Sv. Michaela?

Heslá:

nemocnica sv. Michala

Odpoveď:

 

Anglický názov nemocnice v Toronte St. Michael´s Hospital Vám odporúčame prekladať do slovenčiny ako Nemocnica sv. Michala, resp. Nemocnica sv. Michala v Toronte. Cudzie rodné mená sa zvyčajne neprekladajú do slovenčiny, výnimkou sú však niektoré mená panovníkov, ako aj mená biblických postáv, cirkevných patrónov a pod. Keďže nemocnica je, ako ste uviedli, pomenovaná podľa archanjela Michala (po anglicky Michael), je vhodné uvádzať v preklade názvu nemocnice aj toto meno v slovenskej podobe. Skratka prívlastku svätý sv. – sa v súvislosti s menami cirkevných patrónov píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom. 

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nemocnica sv. Michala