Otázka:

Oddeľujú sa skratky st. a ml. od mena čiarkou?

Heslá:

st., ml., sr., jr., skratka mladší, skratka starší

Odpoveď:

 

Skratka slova starší st. či skratka slova mladší ml. sa od priezviska neoddeľuje čiarkou, napr. Karol Kállay st., Karol Kállay ml. Rovnako je to pri cudzích skratkách sr. (senior) jr. (junior): Karol Kállay sr., Karol Kállay jr.

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu st.