Otázka:

Vhodnejšie je napísať Nebuď otrok drog a Budem dobrá učiteľka alebo Nebuď otrokom drog a Budem dobrou učiteľkou.

Heslá:

nebuď otrok/otrokom, budem učiteľka/učiteľkou, nominatív/inštrumentál

Odpoveď:

 

Keď vyjadrujeme nadobudnutú, prechodnú vlastnosť, postavenie alebo funkciu, menný prísudok vyjadrený podstatným menom so sponou býva zvyčajne v inštrumentáli (po starom v 7. páde), napr. Otec je riaditeľom alebo Spartakus bol otrokom. Podstatné a všeobecne platné vlastnosti, ktorými sa osoba alebo vec pomenovaná v podmete zaraďuje do istého druhu, vyjadrujeme menným prísudkom v nominatíve (v 1. páde), napr. Jozef je chlap ako hora, sokol je vták alebo Bratislava je mesto na Dunaji. Vo vetách, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame uprednostniť inštrumentál podstatných mien otrok učiteľka, t. j. Nebuď otrokom drogBudem dobrou učiteľkou.

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nebuď otrok/otrokom