Otázka:

Ako je správne: manželia Sotoňákoví alebo manželia Sotoňákovci?

Heslá:

Sotoňákovci

Odpoveď:

 

Pri tvorbe rodinných pomenovaní sa vychádza z mužského priezviska. Od priezviska Sotoňák sa tvorí pomenovanie viacerých členov rodiny príponou -ovci, t. j. manželia Sotoňákovci, súrodenci Sotoňákovci aj Anna a Matej Sotoňákovci.

 

Príponou , resp. -i sa tvorí rodinné pomenovanie iba od priezvisk, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Ťažký – manželia Ťažkí, Krátky – Lenka a  Peter Krátki, Dvorský – bratia Dvorskí.

 

 

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sotoňákovci