Otázka:

Ako je správne: bočné otváranie obalu pre/na ľahkú manipuláciu s dokumentmi a uzatvárací mechanizmus pre/na ľahšiu manipuláciu.

Heslá:

pre/na

Odpoveď:

 

V účelovom význame sa v slovenčine zvyčajne používa predložka na a najmä v spojeniach s činnostnými podstatnými menami, ako je manipulovanie alebo manipulácia, Vám odporúčame používať predložku na, t. j. bočné otváranie obalu na ľahkú manipuláciu s dokumentmi (nie s dokumentami!) a uzatvárací mechanizmus na ľahšiu manipuláciu.

 

V niektorých spojeniach však možno účel, ktorý sa významovo blíži k prospechu, vyjadriť aj predložkou pre. Túto predložku Vám odporúčame uprednostňovať aj v spojení ako kovové lišty pre dlhšiu životnosť. Na porovnanie čisto účelová predložka na by bola vhodná v spojení s činnostnými podstatnými menami kovové lišty na predĺženie životnosti alebo kovové lišty na zaistenie dlhšej životnosti.

 


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pre/na