Otázka:

Ešte som si nestihol zvyknúť na novinku v podobe spojenia "navýšiť rozpočet" a už mi oči kole ďalší novotvar "ponížiť rozpočet". Čo vy na to?

Heslá:

navýšiť

Odpoveď:

 

Dokonavé sloveso navýšiť je síce správne utvorené, ale zavádzanie tohto tvaru do slovenčiny sa spočiatku považovalo za neopodstatnené, lebo rovnaký význam sa vyjadruje ustálene slovesom zvýšiť, a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa slovo navýšiť spracovalo ako slangový výraz. Napriek výhradám si sloveso navýšiť obľúbili najmä ekonómovia a politici, dostalo sa aj do legislatívnych textov a v 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. m – n, 2015) sa vykladá ako administratívny profesionalizmus s významom „pridaním istého počtu, množstva, obyč. finančných prostriedkov, zväčšiť pôvodný stav, pôvodné množstvo niečoho, zvýšiť“.

 

            Opozitom slovesa navýšiť nie je sloveso ponížiť, ale slovo znížiť. Sloveso ponížiť je opozitom slovesa povýšiť. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri slove ponížiť uvádzajú tieto významy: „1. potupiť, pokoriť, pohaniť; 2. urobiť menej významným (kto sa povyšuje, bude ponížený)“. Vo význame „ubrať, zmenšiť“ (napr. množstvo, intenzitu) sa v slovenčine používa sloveso znížiť. Správne hovoríme o znížení rozpočtu, nákladov, objemu investícií a podobne.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu navýšiť