Otázka:

Ako je správne: uvádzať na dokladoch alebo uvádzať v dokladoch?

Heslá:

doklad, na/v dokladoch

Odpoveď:

 

V súvislosti s dokladmi sa miestny význam vyjadruje predložkou na aj predložkou v. Predložka v sa používa najmä v súvislosti s rozsiahlejším súborom dokladov, napr. v účtovných dokladoch, predložka na sa používa častejšie v súvislosti s osobnými dokladmi a listinami, ako sú rozličné potvrdenia, faktúry a pod. Vo vete Tieto čísla je fyzická osoba povinná uvádzať na dokladoch v styku so správcom dane je predložka na použitá správne.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu doklad