Otázka:

Ako sa skloňuje meno Timotej Čičeri? V datíve je Timoteovi Čičeriovi alebo Čičerimu?

Heslá:

Timotej, Čičeri, vzor kuli

Odpoveď:

  Cudzie životné podstatné mená mužského rodu zakončené na samohlásku i, y vrátane mužských priezvisk (aj zdomácnených) sa skloňujú podľa vzoru kuli. V jednotnom čísle sa skloňuje takto: N kuli, G (bez) kuliho, D (dám) kulimu, A (vidím) kuliho, L (o) kulim, I (s) kulim.

             Podľa vzoru kuli sa skloňuje aj mužské priezvisko Čičeri. Rodné meno Timotej sa skloňuje podľa vzoru chlap, pádové prípony sa pripájajú k základu Timotej, t. j. Timoteja, Timotejovi, s Timotejom. V datíve má  celé meno podobu Timotejovi Čičerimu.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Timotej