Otázka:

Ako sa skloňuje meno Timotej Čičeri? V datíve je Timoteovi Čičeriovi alebo Čičerimu?

Heslá:

Timotej, Čičeri, vzor kuli

Odpoveď:

  

Cudzie životné podstatné mená mužského rodu zakončené na samohlásku i, y vrátane mužských priezvisk (aj zdomácnených) sa skloňujú podľa vzoru kuli. Jednotlivé pádové prípony pri vzore kuli sú v jednotnom čísle tieto: N kuli-0, G (bez) kuli-ho, D (dám) kuli-mu, A (vidím) kuli-ho, L (o) kuli-m, I (s) kuli-m.

 

            Podľa vzoru kuli sa skloňuje aj mužské priezvisko Čičeri. Rodné meno Timotej sa skloňuje podľa vzoru chlap, pádové prípony sa pripájajú k základu Timotej, t. j. Tomoteja, Timotejovi, s Timotejom. V datíve má  celé meno podobu Timotejovi Čičerimu.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Timotej