Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píše názov Zemplínska Š/šírava a prečo?

Heslá:

Zemplínska šírava, Zemplínska Teplica, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Široká, Štrbské Pleso

Odpoveď:

 

Názov vodnej nádrže na východnom Slovensku je Zemplínska šírava. V takejto podobe (s malým š na začiatku slova šírava) sa uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu pri hesle Zemplín. Dodávame, že samotné podstatné meno šírava nie je vlastné meno, ide o expresívne pomenovanie rozľahlého priestoru. Vo viacslovných názvoch tokov a vodných plôch sa píše s veľkým začiatočným písmenom iba slovo na začiatku názvu, napr. Štrbské pleso, Bodamské jazero. S veľkým začiatočným písmenom sa všetky plnovýznamové slová píšu iba vo viacslovných geografických názvoch sídelných objektov, napr. Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Lietavská Lúčka. Na porovnanie uvádzame názov vodnej plochy Štrbské pleso a názov miestnej časti Vysokých Tatier Štrbské Pleso, názov vodnej plochy Zemplínska šírava a názvy obcí Zemplínska Široká, Zemplínska Teplica, Zemplínska Nová Ves.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Zemplínska šírava