Otázka:

Spojenie "dom sa zobudil" je personifikácia alebo metonymia?

Heslá:

metafora, personyfikácia, metonymia

Odpoveď:

 

Bez kontextu, v akom bolo spojenie dom sa zobudil použité, nemožno presne určiť, či ide o personifikáciu alebo o metonymiu. Skôr by sa dalo usudzovať na metonymiu spočívajúcu v prenesení významu na základe vnútorných súvislostí, keďže v takomto význame sa spojenie dom sa zobudil používa pomerne často. Vyjadruje sa ním skutočnosť, že obyvatelia domu sa zobudili, čiže osoby sa pomenúvajú miestom. Podobne utvorené metonymické vyjadrenia sú napr. sála sa rozosmiala (diváci v sále sa rozosmiali) alebo hrad chystá odvetu (panstvo na hrade chystá odvetu).

 

            V určitom kontexte však môže ísť o personifikáciu ako druh metafory, v ktorej sa prenáša význam na základe vonkajších súvislostí. Obraz domu, v ktorom sa ráno rozsvietili okná, môže na základe vonkajších súvislostí evokovať predstavu človeka, ktorý sa zobudil a otvoril oči. V takomto prípade možno uvažovať o personifikácii.

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu metafora