Otázka:

Ako sa nazýva tento znak _ ?

Heslá:

podčiarkovník, _

Odpoveď:

Grafický znak v podobe krátkej vodorovnej čiary umiestnenej v spodnej časti riadka _, ktorý sa používa na vizuálne oddelenie dvoch slov (ktoré nemôžeme oddeliť medzerou) a ktorý je často aj súčasťou e-mailových adries, sa nazýva podčiarkovník.


Otázka z 31. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu podčiarkovník