Otázka:

Ako je správne: "chlap, čo robí pri páse" alebo "chlap, ktorý robí pri páse"? Kedy sa pri uvádzaní vedľajšej vety odkazuje na osoby zámenom ktorý a kedy možno použiť zámeno čo? Súvisí to nejako s rytmom?

Heslá:

ktorý/čo

Odpoveď:

Používanie opytovacích zámen ktorý čo v súvislosti s osobnými substantívami pri uvádzaní vedľajšej vety je štylistická záležitosť (otázka voľby jazykových prostriedkov podľa štýlu a komunikačnej situácie). Štylisticky neutrálne spojenie je so zámenom ktorý, t. j. chlap, ktorý robí...; žena, ktorá s obľubou prikuruje chlapovi pod kotlom... Tvary zámen ktorý sa nahrádzajú zámenom čo väčšinou v hovorovom štýle a vyjadrenie ako chlap, čo robí...; žena, čo s obľubou prikuruje chlapovi pod kotlom... majú hovorový charakter. Používajú sa predovšetkým v neoficiálnom jazykovom prejave pri komunikácii v rodine alebo v kruhu priateľov.


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ktorý/čo