Otázka:

Hľadáme vhodný spisovný názov pre molekulu, ktorá je schopná uchopiť a udržať v sebe inú molekulu. V angličtine sa nazýva gripper, my uvažujeme o názve uchopovač alebo zverák.

Heslá:

uchopovač

Odpoveď:

 Substantívum uchopovač je správne utvorené, zodpovedá spisovnej slovenčine a je vhodné na pomenovanie molekuly, ktorá niečo uchopuje (pevne chytá). Tento výraz sa v súčasnosti používa najmä v mechatronike (napr. magnetický uchopovač, čeľusťový uchopovač, teleskopický uchopovač), ale možno ho použiť aj v iných odboroch. Prípadne Vám môžeme odporučiť ďalšie výrazy s podobným významom, ako lapač, chytač, zachycovač, zachytávač. 

            Podstatným menom zverák sa v technickej terminológii nazýva nástroj na upevnenie predmetu pri jeho opracúvaní (napr. podávací zverák, upínací zverák, guľový zverák, rotačný zverák). Ani toto slovo – názov veci, ktorá niečo pevne zviera –, nemožno vylúčiť pri voľbe vhodného pomenovania molekuly.

 

           

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uchopovač