Otázka:

Keď som kedysi chodil na gymnázium v Bratislave na Novohradskej, volalo sa gymnázium Jura Hronca a náš matematikár zjazdil každého, kto povedal Gymnázium Juraja Hronca. Pripomínal nám, že náš významný matematik Hronec používal meno Jur. Dnes hovoria v médiách "Gymnázium Juraja Hronca", čo považujem za nedostatok základného vzdelania.

Heslá:

Gymnázium Jura Hronca

Odpoveď:

 

Gymnázium na Novohradskej ulici v Bratislave má názov Gymnázium Jura Hronca a v tejto podobe by sa mal názov gymnázia používať aj v oficiálnom jazykovom prejave.

 

Čo sa týka používania mena matematika, pedagóga a akademika J. Hronca v iných súvislostiach, to už nie je otázka pre jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ale skôr pre historikov. Napriek tomu, že J. Hronec sám používal meno v podobe Jur, v slovenskom Biografickom slovníku (2. zväzok, písm. E – J, Matica slovenská, Martin 1987) sa uvádza meno slovenského matematika v podobe Juraj Hronec a v Encyclopaedii Beliane (6. zväzok, písm. Hus – Im, Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010) je v názve príslušného hesla meno Jur Hronec s poznámkou „vlastným menom Juraj“.

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gymnázium Jura Hronca