Otázka:

Má anglické slovo houseboat v slovenčine nejaký domáci alebo zdomácnený ekvivalent?

Heslá:

houseboat, hausbót

Odpoveď:

 

Anglický výraz houseboat, ktorý sa prevzal do slovenčiny cez nemčinu, má už v spisovnej slovenčine adaptovanú podobu (prispôsobenú slovenskému pravopisu) hausbót. Toto slovo nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu houseboat