Otázka:

Prečo sa tvary 3. osoby minulého času, napr. písal, písala, písalo, písali, považujú za zložené, hoci sú tvorené len jedným slovom?

Heslá:

písal, písali, zložené slovesné tvary

Odpoveď:

 

Tvary 3. osoby jednotného aj množného čísla v minulom čase sa považujú za zložené tvary s nulovou morfémou, hoci sú na pohľad jednoslovné. Pôvodne (do 15. storočia) sa aj tieto tvary skladali z 2 slov: z tvaru príslušného slovesa a z gramatickej morfémy – z tvaru pomocného slovesa byť – v sg. jest/je a v pl. sú, písal som, písal si, písal jest/je, písali sme, písali ste, písali sú. Gramatické morfémy jest/je av 3. osobe zanikli v 15. storočí, ich prítomnosť sa však pri porovnaní s 1. a 2. osobou v minulom čase stále pociťuje a v systéme deklinácie sa tvary 3. osoby minulého času považujú za zložené s nulovou morfémou, t. j. písal som, písal si, písal ø, písali sme, písali ste, písali ø.

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písal