Otázka:

V novinách napísali o jednej známej osobnosti, že zomrela dnes v noci, teda v deň vydania novín, ale v noci. Akosi sa mi to nepozdáva. Aký čas presne sa nazýva noc a odkedy dokedy je deň? Súvisí to nejako s časom nočného pokoja?

Heslá:

noc, deň, dnes v noci

Odpoveď:

 

Slovom noc sa v slovenčine pomenúva čas medzi západom a východom slnka, keď je tma. Trvanie noci sa odlišuje v rozličných dňoch a obdobiach roka, závisí od toho, kedy zapadá a kedy vychádza slnko. Napríklad 15. 4. 2018 slnko zapadlo podľa kalendára o 19.32 hod. a 16. 4. 2018 vyšlo o 5.40 hod. ráno.

 

Čas nočného pokoja je legislatívna záležitosť, ktorú stanovuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom sa prihliada na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý určuje čas nočného pokoja od 22.00 hod. do 6.00 hod. V zákone sa nestanovuje, kedy sa začína noc a kedy sa končí, ale iba to, že občania sú v čase nočného pokoja, ktorý slúži na odpočinok a spánok, povinní zamedziť používanie zariadení, strojov či vozidiel, ktoré vytvárajú hluk.

 

            Slovo deň má viac významov. Pomenúva sa ním jednak opak noci, t. j. čas od rána (od východu slnka) do večera (do západu slnka), ale aj časová jednotka, ktorá má 24 hodín. V takomto význame sa spravidla deň počíta od polnoci do polnoci. Preto môžeme napríklad čas od polnoci do východu slnka (konkrétne dňa 16. 4. 2018 do 5.40 hod) v ten istý deň vyjadriť spojením dnes v noci.

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu noc