Otázka:

Ako je správne: Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktoré sa bude konať... alebo Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktorá sa bude konať...

Heslá:

väzba v súvetí, ktorý, svoj, môj

Odpoveď:

 

V súvetí, na ktoré ste sa spytovali, vedľajšia veta prívlastková uvádzaná tvarom zámena ktorý obsahuje bližšie informácie o pripravovanej oslave (zrejme o mieste a čase jej konania). Zámeno ktorý sa teda viaže na podstatné meno ženského rodu oslava, s ktorým sa zhoduje v rode, čísle aj v páde (Pozývam Vás na oslavu..., ktorá...). Keď sa vo vete privlastňuje podmetu – aj nevyjadrenému –, používa sa v slovenčine príslušný tvar zámena svoj. Veta, v ktorej sa slovo jubileum privlastňuje nevyjadrenému podmetu (ja), má mať takúto podobu: Pozývam Vás na oslavu svojho jubilea, ktorá sa bude konať...

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu väzba v súvetí