Otázka:

Historické výpravy križiakov do Palestíny sa správne nazývajú križiacke výpravy alebo krížové výpravy?

Heslá:

kríživé výpravy, križiacke výpravy, krížový, križiacky

Odpoveď:

 

Význam a používanie prídavných mien križiacky krížový si môžete porovnať v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených v elektronickej verzii na stránke  Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 

             Vzťahovým prídavným meno križiacky sa vyjadruje vzťah ku križiakom, stredovekým bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnových ťaženiach do Palestíny. Vojsko tvorené križiakmi sa nazýva križiacke vojsko a výpravy, na ktorých sa zúčastnili, sa nazývajú križiacke výpravy.

 

             Vzťahovým prídavný menom krížový sa vyjadruje vzťah ku krížu (pozri heslo krížový1), napr. v spojeniach krížová cesta, krížová klenba (v tvare kríža) alebo krížová paľba  (z viacerých smerov, pretínajúca sa). Keďže vojnové ťaženia na ochranu svätých miest v Palestíne sa organizovali v mene kríža (symbolu ukrižovania Ježiša Krista a katolíckej cirkvi), používa sa v súvislosti s nimi aj frazeologické spojenie krížové výpravy.

 

              Výpravy križiakov do Palestíny teda možno nazvať križiacke výpravy aj krížové výpravy.

 


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kríživé výpravy