Otázka:

Môže sa v slovenčine používať trojitý zápor, napr. nikde nič nevidím?

Heslá:

trojitý zápor, nikde nič nevidím

Odpoveď:

 

V slovenčine možno funkčne používať aj trojitý zápor ako nikde nič nevidím. Podobné spojenia sú však štylisticky príznakové, majú expresívne zafarbenie a štylisticky sa využívajú najmä v beletristických žánroch alebo v hovorovom štýle na zdôraznenie výpovede a na vyjadrenie určitého citového zafarbenia. Z čisto informačného hľadiska stačí povedať nič nevidím.

 


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trojitý zápor