Otázka:

Ktoré spojenie je správne: ideme sa korčuľovať alebo ideme korčuľovať?

Heslá:

korčuľovať (sa), lyžovať (sa)

Odpoveď:

  

Na rozdiel od zvratných slovies ako smiať sa či usmievať sa slová lyžovať korčuľovať sú nezvratné slovesá, od ktorých však možno odvodiť zvratné tvary lyžovať sakorčuľovať sa. Správne sú teda formulácie vie dobre lyžovať aj vie sa dobre lyžovať, dobre korčuľuje aj dobre sa korčuľuje, ale vo významoch ako „venovať sa lyžiarskemu športu“ či „pretekať na korčuliach“ sa používa výlučne nezvratný tvar, napr. aktívne lyžuje, korčuľuje na krátkej dráhe. Takto sú slová lyžovať, lyžovať sa korčuľovať, korčuľovať sa spracované v súčasných kodifikačných príručkách slovenského jazyka, ktoré nájdete v elektronickej verzii  na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Spojenia ideme sa korčuľovať a ideme korčuľovať sú obe správne.

 


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korčuľovať (sa)