Otázka:

Skloňuje sa slovo America v názve televíznej stanice ESPN America?

Heslá:

ESPN America, skloňovanie cudzích názvov

Odpoveď:

V názve televíznej stanice ESPN America odporúčame slovo America aj v nepriamych pádoch ponechať v základnom tvare, teda na ESPN America.


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ESPN America