Otázka:

Je slovo nesúmerateľnosť spisovné?

Heslá:

súmerateľný, súmerateľnosť, nesúmerateľnosť

Odpoveď:

Prídavné meno súmerateľný sa síce v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, ale je správne utvorené, spisovné, a má význam „porovnateľný“. Takisto odvodené podstatné mená súmerateľnosť ako „porovnateľnosť“ a nesúmerateľnosť vo význame „neporovnateľnosť“ zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súmerateľný