Otázka:

Môžem použiť citoslovce "hm?" aj vo význame "prosím?", keď chcem, aby niekto zopakoval, čo povedal, lebo som mu nerozumela?

Heslá:

citoslovce hm

Odpoveď:

 

Na vyjadrenie skutočnosti, že sme niečo nepočuli, resp. niečomu neporozumeli, a zároveň ako výzva, aby hovoriaci svoje slová zopakoval, sa v slovenčine používa zdvorilostná veta Prosím? a menej zdvorilo aj Čo? V hovorovom prejave sa v rovnakej súvislosti používa aj citoslovce hm, hoci v slovenských lexikografických príručkách sa pri ňom tento konkrétny význam neuvádza. V databáze Slovenského národného korpusu sme našli takéto príklady: „Môžeš zastaviť?“ pre istotu zopakoval otázku. „Hm ?“ povedalo dievča. „Pýtam sa, či môžeš zastaviť?“ alebo: „No!“ nezdržala sa a vyriekla polohlasne. „Hm ?“ ozvala sa dcéra. „Už sme tu,“ povedala matka, lebo razom sa spamätala; alebo: „Čo budeme dnes robiť?“ spýtala sa mama. „Hm ?“ zahundral jej muž nesústredene, nuž ho zľahka štuchla do pleca.

 


Otázka z 23. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citoslovce hm