Otázka:

Je správne plnička alebo plniareň?

Heslá:

plnička, plniareň

Odpoveď:

Slová plnička aj plniareň sú obe správne a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Slovo plniareň má význam „oddelenie závodu na plnenie“, napr. plniareň fliaš, slovo plnička označuje „(prí)stroj na plnenie“, napr. ručná plnička. Popri slovách plniareň plnička máme v slovníkoch aj slovo plnič v rovnakom význame ako slovo plnička, napr. automatický plnič.Otázka z 18. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plnička