Otázka:

Sú spisovné slová menčester a menčestráky, alebo ich treba písať manchestráky a manchester?

Heslá:

menčester, menčestrové nohavice, menčestráky, jazz džez, mail mejl, loggia lodžia, leasing lízing

Odpoveď:

Slovo menčester (druh tkaniny s pozdĺžnymi prúžkami) patrí medzi zdomácnené cudzie slová, ktoré sa u nás najprv bežne používajú v pôvodnej pravopisnej podobe, ale postupom času zdomácnievajú, t. j. prispôsobujú sa domácim slovám zmenou ich pravopisnej podoby, napr. jazz – džez, mail – mejl, loggia – lodžia, leasing – lízing. Menčester je pomenovaný podľa anglického mesta Manchester a pri tvorení poslovenčenej podoby sa vychádzalo (ako je to bežné pri takýchto slovách) z výslovnosti tohto názvu. Na pomenovanie nohavíc ušitých z tejto látky je správne slovné spojenie menčestrové nohavice. Slovo menčestráky patrí medzi subštandardné, teda nespisovné slová, ako napr. poliš, búchačka, malorážka. Takéto slová je primerané používať iba v súkromnej alebo neoficiálnej komunikácii, nepatria do verejných prejavov.


Otázka z 11. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu menčester