Otázka:

Keď sa dnes slovo šmejd bežne používa v médiách, znamená to, že sa stalo súčasťou spisovnej slovenčiny? Môžem v oficiálnom jazykovom prejave nazývať slovom šmejd aj nekvalitné veci (výrobky)?

Heslá:

šmejd, brak, nepodarok

Odpoveď:

Slovo šmejd (pl. šmejdi) sa prevzalo z češtiny ako citátový výraz (z názvu českého dokumentárneho filmu), ktorý sa v slovenčine používa iba na pomenovanie neserióznych organizátorov predajných akcií zameraných na dôchodcov. Na pomenovanie nekvalitných výrobkov Vám v oficiálnom jazykovom prejave odporúčame používať pomenovanie nepodarok alebo brak, alebo dvojslovné výrazy ako nekvalitný (chybový, chybný, kazový, poruchový) výrobok (tovar).


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šmejd