Otázka:

Máme v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny pomenovanie živočícha "alap"?

Heslá:

alap

Odpoveď:

 

Slovo alap sa neuvádza v slovníkoch slovenského jazyka, a to ani v slovenských slovníkoch cudzích slov. V databáze Slovenského národného korpusu možno nájsť iba vlastné meno Alap – názov maďarskej obce. Jediný výskyt slova alap v súvislosti s pomenovaním živočícha sme zaznamenali v internetovom Krížovkárskom slovníku, kde sa toto slovo uvádza ako pomenovanie cudzokrajného dravého vtáka, ázijského sokolíka. Prirodzene, tento zdroj nemožno považovať z jazykového a terminologického hľadiska za relevantný. Podľa stránky http://worldbirds.eu by mohlo ísť o vtáka, ktorý má slovenský názov sokolík červenobruchý alebo sokolík hrdzavobruchý a jeho odborný latinský názov je Microhierax fringillarius. Pomenovanie alap alap Capung, resp. alap-alap capung sa používa v Indonézii, kde sokolík žije. Na základe týchto informácií možno usudzovať, že slovo alap nie je slovenský názov sokolíka. Odporúčame Vám však túto otázku konzultovať aj s ornitológmi.

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alap