Otázka:

Aké i/y je vo vete "Akí rýchli/y ste?" – alebo je to dvojtvar?

Heslá:

akí rýchli, aký rýchly

Odpoveď:

 Nemožno hovoriť o dvojtvare, lebo každej konkrétnej komunikačnej situácii zodpovedá iba jeden z uvedených tvarov.

Keď sa obraciame na viac osôb naraz, pýtame sa ich Akí rýchli ste? 

 

            Keď sa obraciame na jednu osobu, ktorej vykáme, muža sa pýtame Aký rýchly ste? a ženy sa pýtame Aká rýchla ste? Pri vykaní sú totiž všetky určité slovesné tvary vždy v množnom čísle, ale ostatné slovné druhy ako prídavné mená, zámená, číslovky sú v jednotnom čísle. Tak aj opytovacie zámeno aký a prídavné meno rýchly je pri vykaní v jednotnom čísle (aký rýchly/aká rýchla), ale tvar slovesa byť je v množnom čísle, t. j. ste.

 

            

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akí rýchli