Otázka:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka som nenašiel slovo analytika, je tam iba analýza. Znamená to, že namiesto spojenia podniková analytika máme používať spojenie podniková analýza? A ako sa nazýva zamestnanec v tomto odbore, ak to nie je podnikový analytik?

Heslá:

analýza, analytika, analytik

Odpoveď:

 

Slovo analytika sa ako cudzie slovo, ktoré nepatrí medzi najfrekventovanejšie slová v slovenčine, nedostalo do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ale nájdete ho vo všetkých slovenských slovníkoch cudzích slov aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, písm. a – g). Slovo analytika sa v slovenčine používa vo význame „odbor založený na analytickej metóde, používajúci metódu analýzy, rozboru“. Máme napríklad odbory analytika finančného trhu, analytika životného prostredia, potravinárska analytika a pod. Tak aj názov vedného odboru, ktorý sa zaoberá metódou analytického skúmania činnosti podniku s cieľom zistiť podstatné znaky, funkcie a vzťahy, ktoré možno využiť pri ďalšom plánovaní, možno nazvať podniková analytika. Odborník na podnikovú analytiku je podnikový analytik, ktorý vypracúva samotné analýzy. Inými slovami analytika je odbor, ktorý sa zaoberá vykonávaním (vypracúvaním) analýz, resp. analytických rozborov v teórii i v praxi, a podniková analýza je samotná činnosť, rozbor (opak syntézy), respektíve výsledok tejto činnosti.


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu analýza