Otázka:

Je správne používať prídavné meno alžbetínsky v spojeniach ako alžbetínska epocha či alžbetínsky sloh? Nemá to byť Alžbetina epocha, Alžbetin sloh?

Heslá:

alžbetínsky, jozefínsky, tereziánsky

Odpoveď:

 

 

Spojenia ako alžbetínska epocha, alžbetínsky sloh či alžbetínske divadlo sa používajú správne a tvar prídavného mena alžbetínsky v nich označuje súvislosť s obdobím vlády anglickej kráľovnej Alžbety I. Nejde teda o privlastňovacie prídavné meno utvorené od mena Alžbeta, ktoré by malo podobu Alžbetin (Alžbetina, Alžbetino). Podobne sa používajú prídavné mená viktoriánsky (súvisiaci s obdobím panovania kráľovnej Viktórie), tereziánsky (súvisiaci s obdobím panovania cisárovnej Márie Terézie) či jozefínsky (súvisiaci s obdobím panovania cisára Jozefa II.)


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu alžbetínsky