Otázka:

Pred slovom "ktorý" sa píše čiarka, znamená to, že čiarka sa píše aj pred spojením "a ktorý"?

Heslá:

a ktorý, čiarka pred a ktorý

Odpoveď:

 

 

  Pred priraďovacou spojkou v spojení s opytovacím zámenom ktorý sa zvyčajne čiarka nepíše, lebo sa používajú pri priraďovaní v zlučovacom význame, napr. výraz, ktorý sa neuvádza v slovenských príručkách a ktorý sa považuje za čechizmus alebo človek, ktorého meno sa dostalo do učebníc a ktorý zmenil tok dejín. 


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu a ktorý