Otázka:

Ktoré spojenie je správne: akýkoľvek ľudia alebo akíkoľvek ľudia? Môžete mi to vysvetliť?

Heslá:

akýkoľvek/akíkoľvek, akýsi/akísi, ktorýsi/ktorísi, ktorýkoľvek/ktoríkoľvek

Odpoveď:

 

 

Opytovacie zámená aký a ktorý sa podľa zakončenia skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný. To znamená, že všetky pádové prípony majú tvrdé ý okrem nominatívu množného čísla v mužskom rode pri životnom tvare: akí (ľudia), ktorí (žiaci). Takto skloňujeme aj odvodené neurčité zámená, v ktorých sa k základovému zámenu (aký, ktorý) pridávajú časti -si a -koľvek. Zámená akýsi, akýkoľvek, ktorýsi, ktorýkoľvek majú teda v nominatíve množného čísla v životnom tvare v základovom zámene mäkké í. Píšeme akýkoľvek človek ale akíkoľvek ľudia.


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akýkoľvek/akíkoľvek