Otázka:

Používa sa v slovenčine výraz ahumánny?

Heslá:

nehumánny, ahumánny

Odpoveď:

 

 

Ako opozitum slova humánny sa v slovenčine používa výraz nehumánny. Slovo ahumánny nie je lexikograficky spracované v príručkách slovenského jazyka a nenašli sme doklady o jeho používaní ani v datatbáze Slovenského národného korpusu.


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nehumánny