Otázka:

Aký význam má slovo agramatizmus?

Heslá:

agramatizmus

Odpoveď:

 

Agramatizmus či agramatickosť je termín, ktorý sa používa predovšetkým vo vývinovej psychológii a v špeciálnej pedagogike, ale aj v jazykovede. V Encyklopédii jazykovedy (Obzor, 1993) sa agramatizmus (dysgramatizmus) definuje ako neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary, skloňovať a časovať a syntakticky správne skladať slová do viet. Môže mať rozličnú kvalitu a rozsah od nesprávneho používania gramatických foriem až po telegrafický štýl vety.


Otázka z 12. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu agramatizmus