Otázka:

Ako sa píšu názvy zvieratníkových súhvezdí a názvy zvieratníkových znamení? Aký je medzi nimi rozdiel?

Heslá:

zvieratníkové súhvezdia, zvieratník, zverokruh, zvieratníkové znamenia

Odpoveď:

 Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa názvy objektov vo vesmíre, a teda aj súhvezdí, píšu s veľkým začiatočným písmenom. To sa vzťahuje aj na názvy zvieratníkových súhvezdí: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby. Zvieratník (pôvodne nazývaný zverokruh) je pás oblohy pozdĺž zdanlivej dráhy Slnka rozdelený na 12 súhvezdí pomenovaných zväčša podľa zvierat. Jednotlivé súhvezdia sa nazývajú v astronómii zvieratníkové súhvezdia a v astrológii sa každá z dvanástich častí zodpovedajúca konkrétnemu súhvezdiu nazýva znamenie. Nejednotnosť v písaní názvov znamení v jazykovej praxi je spôsobená nedávnym prehodnotením ich pravopisu. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri hesle znamenie uvádza ešte spojenie narodiť sa v znamení leva, v ktorom je názov znamenia napísaný s malým začiatočným písmenom, ale v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv., písmená a – g, 2006;  2. zv., písmená h – l, 2011) sa už názvy zvieratníkových znamení Baran, Blíženec, Býk, Kozorožec, Lev uvádzajú ako samostatné heslá a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, tak ako názvy zvieratníkových súhvezdí (napr. marcoví Barani, narodiť sa v znamení Barana, horoskop pre Býkov, typický Blíženec a pod.). Podľa súčasného prvopisu a slovníkového pracovania sa názvy znamení zvieratníka považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvieratníkové súhvezdia