Otázka:

Nepáči sa mi, že novinári nazývajú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej popravou. Veď poprava je "vykon(áv)anie rozsudku smrti" a rozsudok je "rozhodnutie súdu vynesené na konci súdneho procesu".

Heslá:

poprava, rozsudok, úkladná vražda

Odpoveď:

 

 

Slovo poprava sa väčšinou používa vo význame „vykonanie rozsudku smrti“, čiže poprave zvyčajne predchádza rozhodnutie súdu vynesené na konci súdneho procesu. V istých situáciách to však môže byť aj rozhodnutie nejakej skupiny, ktorá si privlastnila právomoci rozhodovať o vine a treste a o živote a smrti iných osôb. Takáto skupina ľudí môže mať svoje vlastné zákony, ktoré sa riadia inými ako všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami. Preto sa v publicistike používa slovo poprava aj v súvislosti s mafiánskymi vraždami alebo s vraždami páchanými rozličnými polovojenskými skupinami a teroristami. Okrem toho sa slovom poprava niekedy vyjadruje aj spôsob usmrtenia (napr. strelou do zátylku). Ak sa o niekom vyjadríme, že ho popravili, nemusí to vôbec znamenať, že jeho smrť bola zaslúžená a spravodlivá.

            Prídavné meno úkladný má význam „zákerný, úskočný“ a spojením úkladná vražda sa väčšinou nazýva vražda dopredu premyslená, naplánovaná (na rozdiel napr. od vraždy v afekte). Spojenie úkladná vražda funguje aj ako odborný termín v právnickej terminológii a  z odborného hľadiska je presnejší. V súvislosti s vraždami Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v médiách používa aj výraz úkladná vražda, napr. v titulkoch Úkladná vražda Jána Kuciaka tvrdo relativizuje desivosť 90. rokov. ­– Dvojnásobná úkladná vražda. – alebo vo vyjadrení policajného prezidenta: Vec je kvalifikovaná ako úkladná vražda, čo znamená, že niekto ju naplánoval a nešlo napríklad o streľbu počas lúpeže. Publicizmus poprava volia novinári pre jeho emotívnosť a na zdôraznenie pozadia vrážd, ktoré zrejme súvisí s mafiou (kým v oficiálnych verziách polície a prokuratúry sa uprednostňuje termín úkladná vražda).

            Popri odbornom termíne úkladná vražda nemožno v súvislosti s vraždou nepohodlných osôb na základe rozhodnutia vedenia organizovanej mafiánskej skupiny odmietať ani publicistický výraz poprava. Vzhľadom na to, že v súčasnej jazykovej praxi sa publicizmus poprava v takomto význame bežne používa, predpokladáme, že sa zaradí popri štylisticky neutrálnom výraze poprava s významom „vykonanie rozsudku smrti“ aj do pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka.

           


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poprava