Otázka:

Je správne pidgin alebo pidžin? Ako mám toto slovo skloňovať?

Heslá:

pidžin

Odpoveď:

Vo významoch „1. pomocný dorozumievací jazyk (obchodný žargón) na základe angličtiny s domácim tvorením slov na Ďalekom východe a v juhovýchodnej Ázii a 2. hybridný prirodzený jazyk utvorený kontaktovaním európskych a miestnych jazykov v Afrike, Ázii, Oceánii a Amerike“ sa v Slovníkoch cudzích slov uvádzajú obe podoby – pôvodná podoba pidgin i zdomácnená podoba pidžin, ktorú Vám odporúčame uprednostniť. Slovo pidžin je podstatné meno mužského rodu a podľa zakončenia sa skloňuje podľa vzoru dub: z pidžinu, k pidžinu, o pidžine, s pidžinom.


Otázka z 14. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pidžin