Otázka:

Ktorá veta je správna: a) Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktorá sa bude konať... alebo b) Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktoré sa bude konať...

Heslá:

môjho/svojho, svoj, zhoda, ktorý

Odpoveď:

 

 

V súvetí, na ktoré ste sa spytovali, vedľajšia veta prívlastková uvádzaná tvarom zámena ktorý obsahuje bližšie informácie o pripravovanej oslave (zrejme o mieste a čase jej konania). Zámeno ktorý sa teda viaže na podstatné meno ženského rodu oslava, s ktorým sa zhoduje v rode, čísle aj v páde (Pozývam Vás na oslavu..., ktorá...). Keď sa vo vete privlastňuje podmetu – aj nevyjadrenému –, používa sa v slovenčine príslušný tvar zámena svoj. Veta, v ktorej sa slovo jubileum privlastňuje nevyjadrenému podmetu (ja), má mať takúto podobu: Pozývam Vás na oslavu svojho jubilea, ktorá sa bude konať...


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu môjho/svojho