Otázka:

Volám sa Mazár, ale prezývajú ma Mazi (Mazy). S akým i/y sa má písať táto prezývka?

Heslá:

Ďari, Laci, Pali, Rudi, Karči, Mazi, Johny, Freddy, Andy.

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa podoby so samohláskou i tvoria väčšinou od mužských rodných mien, pričom fungujú ako domácke mená, napr. ĎuroĎuri, Karol –  Karči, Rudo – Rudi, Laco – Laci, Paľo – Pali a pod. Všetky takéto domáce podoby sa píšu s mäkkým i. Pravopis s -y na konci sa zachováva iba pri anglických mužských menách ako Johny, Freddy či Andy.

 Analogicky Vám odporúčame písať aj prezývku utvorenú od priezviska Mazár  s mäkkým i, t. j. Mazi.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ďari