Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Nebojsa, ktorá je dnes časťou mesta Galanta?

Heslá:

Nebojsa

Odpoveď:

 

Názov bývalej samostatnej obce Nebojsa je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena takto: z Nebojsy, k Nebojse, (vidím) Nebojsu, v Nebojse, s Nebojsou. Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať podobu kaštieľ v Nebojse, oznam pre obyateľov Nebojsy.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nebojsa