Otázka:

Ako sa skloňuje názov hlavného mesta Kambodže Phnom Penh? Akú podobu má prídavné meno utvorené z tohoto názvu?

Heslá:

Phnom Penh

Odpoveď:

Názov hlavného mesta Kambodže má podobu Phnom Penh, podľa zakončenia vo výslovnosti [pnom peň] sa skloňuje podľa vzoru stroj – z Phnom Penha, v Phnom Penhi. Prídavné meno utvorené z názvu má podobu phnompenský. Názvy štátov a hlavných miest sa s niektorými pádovými príponami, príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 25. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Phnom Penh